หลักธรรมคำสอน

1 . หลักธรรม ๑๐ ประการ
๑. ธฤติ    ได้แก่ ความพอใจ ความกล้า ความมั่นคง ซึ่งหมายถึง การพากเพียรจนได้รับความสำเร็จ
๒. กษมา  ได้แก่ ความอดทน นั่นคือพากเพียรและอดทน โดยยึดความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง
๓. ทมะ  ได้แก่ การข่มจิตใจของตนด้วยเมตตา และมีสติอยู่เสมอ
๔. อัสเตยะ   ได้แก่ การไม่ลักขโมย ไม่กระทำโจรกรรม
๕. เศาจะ   ได้แก่ การกระทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
๖. อินทรียนิครหะ   ได้แก่ การหมั่นตรวจสอบอินทรีย์ ๑๐ ประการ ให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้อง
๗. ธี   ได้แก่ ปัญญา สติ มติ ความคิด ความมั่นคงยืนนาน นั่นคือมีปํญญาและรู้จักระเบียบวิธีต่าง ๆ
๘. วิทยา  ได้แก่ ความรู้ทางปรัชญา
๙. สัตยา   ได้แก่ ความจริง คือ ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน
๑๐. อโกธะ  ได้แก่ ความไม่โกรธ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s