วัฒนธรรม

1. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

            ความหมายของวัฒนธรรม

คำว่าวัฒนธรรม เป็นคำที่มีการกล่าวถึงกันอยู่บ่อยๆ และเมื่อมีการกล่าวถึงวัฒนธรรม จะมีความหมายออกมาในลักษณะที่ดีและควรเอาเป็นแบบอย่าง เกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมโดยตรงนั้น ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า “วัฒนธรรม หมายถึงลักษณะที่มีการแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดี”

ความหมายของวัฒนธรรมในแง่ของสังคมวิทยานั้นมี 3 ลักษณะ คือ

– วัฒนธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมร่วมกันของบุคคลในสังคม อันได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ

– วัฒนธรรม หมายถึง การประดิษฐ์และการผลิตสิ่งที่ดีงาม เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม และศิลปะกรรมทั้งหลายทั้งปวง

– วัฒนธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ตามความเชื่อ ตามค่านิยม และหลักนิยมของสถาบันที่ตนเป็นสมาชิก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s